středa 21. června 2017

Bělunka odešla

náhle v úterý 30. května k večeru z našeho světa. Byl jsem ji na chvilku u lesa nakosit zeleného podrostu a přinést kytici oblíbených mladých větviček, když Malka hlasitě oznámila její skon. Chovala se do poslední chvíle pořád stejně, všechno ji chutnalo, ale po letošní zimě rychle chřadla a ubývalo ji sil.

Na naši poslední společné vycházce začátkem dubna na oblíbenou Konvičkovou louku již musela cestou několikrát odpočívat. Její zažívací ústrojí nebylo schopno zpracovat všechnu narůstající jarní potravu a zajistit dostatek životní energie.


Bylo to možno pozorovat i na průběhu její celoživotní produkce mléka. Poslední nepatrné oddojení jsme měli 4. května večer.


Nebyl to jen nějaký obyčejný pracovní úkon. Během času se z této více či méně pravidelně se opakující činnosti vytvořila chvilka příjemného odpočinku, klidu, jistoty, harmonie, bezpečí, sounáležitosti.

Bělunko, děkuji za krásný kousek života, který jsme spolu v radosti a svobodě prožili, též za mír a pokoj v umírání. Buď s Pánem Bohem, ať je Ti země lehká a prosím o věčný mír, svobodu, světlo a štěstí při nekonečné pouti vesmírem v koloběhu života a smrti.
úterý 20. prosince 2016

Drahokamy v poušti

Svět se pořád mění a vyvíjí, lidí utěšeně přibývá a nových věcí - prospěšných i méně s nimi. Všemocní generálové vojenští, političtí a ekonomičtí vymýšlejí stále nové strategie a provádí na jejich základě pořád další experimenty v různých částech naší země. Někteří lidé a oblasti bohatnou, většina ale asi chudne a celá planeta země se všemi ostatními živáčky trpí s nimi.

Jeden musí těžko hledat, ale i dneska se přesto ještě v některých místech stavějí chrámy. Takové stavby, ve kterých se realizují všechny nejlepší lidské znalosti a které slouží všemu živému. Život se vrací tam, kde již jednou byl, než jej lidé v zápase o vlastní život zničili. Zde o tom vypráví jeden ze stavitelů Ášramu v Jadanu - mezinárodního výzkumného a vzdělávacího centra v Rádžasthánu. 


Starý rok pomalu končí, sluníčko se k nám ale brzy začne vracet. Kračun přichází. Už ho vidíš?
Staří Valaši jej očekávali možna takto :-)